Jag har producerat dokumentärfilmer från Latinamerika, Asien, Afrika, Sydamerika, USA, Mellanöstern och Sverige. Filmerna har behandlat ämnen som migration, unga människors situation och globalisering.
En gemensam nämnare för filmerna är att de fokuserar på likheter snarare än olikheter mellan människor. Filmerna har sänts i svensk, kanadensisk, japansk, australiensisk, dansk och finsk TV.

Filmerna jag har producerat är både som uppdrag (för bland andra ABF-förbundet, Posten, Afrikagrupperna, Diakonia, Siemens AB), och egna projekt.