Tidigare filmer

Klicka på bilderna här nedan, så kan
du läsa mer om ett urval av tidigare filmproduktioner. Av dessa tio filmerna
har åtta sänts i TV.